شرح

تعداد

مالکیت

باسکول mass load

2 عدد

ملکی و تحت اختیار

بوژی

90 محور

ملکی و تحت اختیار

کشنده ولوو FH16 مدل 2007

5 دستگاه

ملکی و تحت اختیار

کشنده مان (4*8) TGA41.660

2 دستگاه

ملکی

کشنده تیتان Z4042 مدل 1984

1 دستگاه

ملکی

تریلر کمرشکن طارقی و دالی

4 دستگاه

ملکی و تحت اختیار

تریلر کمرشکن 2 محور

2 دستگاه

ملکی و تحت اختیار

تریلر پایپ

1 دستگاه

ملکی و تحت اختیار

تریلر کشویی

2 دستگاه

ملکی و تحت اختیار

تریلر کفی با کشنده هوو و دانگ فنگ

12 دستگاه

ملکی و تحت اختیار

کامیون تانکر 10 چرخ و 6 چرخ

4 دستگاه

ملکی و تحت اختیار

جرثقیل 50 تن P&H

1 دستگاه

ملکی و تحت اختیار

جرثقیل 45 تن GROVE

1 دستگاه

ملکی و تحت اختیار

جرثقیل 25 تن KATO

6 دستگاه

ملکی و تحت اختیار

لیفتراک دیزلی 10 تن و 14 تن

4 دستگاه

ملکی و تحت اختیار